SEGON RECULL

Aquestes imatges són de la càmera "Mestres1".
Hi ha un recull dels tres dies.