EL NOSTRE CAMP

Al nostre CAMP hi anem a fer feina.
A fer feina i... a passar-ho bé!

Però...
...com és i què s'hi fa al nostre Camp?